top of page

PROJEKTY EU

OP PIK Úspory energie III. výzva - STARÉ MĚSTO

 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013346

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku a díky realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti, instalaci fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku a k výměně otvorových výplní v rámci správní budovy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská_unie_logo.jpg
OP PIK Úspory energie III. výzva - HRADEC KRÁLOVÉ

 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013293

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Hradci Králové

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Hradci Králové, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti a instalaci fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská_unie_logo.jpg
OP PIK Úspory energie III. výzva – OLOMOUC

 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013294

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Olomouci

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Olomouci, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti a instalaci fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská_unie_logo.jpg
OP PIK Úspory energie IV. Výzva

 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016500

Název projektu: Snížení energetické náročnosti v rámci provozu společnosti TRADIX REALIZACE s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu souvisejícího s manipulací a zpracováním stavebních betonových odpadů a sutí, které jsou realizovány v rámci stávajícího provozního areálu společnosti TRADIX REALIZACE s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročné mechanizace sloužící k výrobnímu procesu souvisejícímu s manipulací a zpracováním stavebních betonových odpadů a sutí.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská_unie_logo.jpg
OP PIK Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva

 

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018002

Název projektu: Pořízení technologické linky na výrobu stavebních betonových bloků z betonových recyklátů

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu souvisejícího s manipulací a zpracováním stavebních betonových odpadů a sutí, které jsou realizovány v rámci stávajícího provozního areálu společnosti TRADIX REALIZACE s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročné mechanizace sloužící k výrobnímu procesu souvisejícímu s manipulací a zpracováním stavebních betonových odpadů a sutí.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská_unie_logo.jpg
bottom of page