Fasáda -

Tepelná izolace fasády

Dle izolačního materiálu

Dělení fasádní izolace dle izolačního materiálu – správný výběr izolantu je velmi důležitý. Záleží přitom na vlhkosti objektu (vlhké objekty je nejvhodnější řešit tzv. provětrávanou fasádou), požadované požární odolnosti (normy nařizují zejména u výškových budov používat minerální vatu). Obecně platí, že minerální vata i polystyren (což jsou nejpoužívanější izolanty) mají zhruba stejný tepelný odpor, ale vata je oproti polystyrenu prodyšnější.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination