Hrubá stavba -

Izolace základů

Tepelná izolace základů

Tepelná izolace základů má za úkol snížení tepelných ztrát. Izolují se převážně svislé plochy podzemních částí budovy. Z důvodů kontaktu podzemní vlhkosti se stavbou se musí použít nenasákavé materiály.

Izolace proti vlhkosti

Izolace proti vlhkosti zabrání proniknutí vody či vlhkosti do budovy. Nejvíce namáhané části stavby z hlediska hydrofyzikálního namáhání jsou základové konstrukce, proto by měla být tomuto problému věnována větší pozornost. Doporučujeme nešetřit na úkor kvalitního materiálu a způsobu provedení.

Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon. Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu ve vnitřních prostorách budov výrazně snížily. Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku. Určují se 2 parametry: objemová aktivita radonu a propustnost zemin, podle tohoto parametru jsou štěrky velmi propustné, písky středně a jíly mají propustnost plynu nízkou. Podle indexu pozemku je nebo není nutné použít protiradonovou izolaci.

Ochrana podzemních částí stavby

Ochrana podzemních částí stavby chrání podzemní části stavby před přímou vlhkostí a mechanickým poškozením.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination