Hrubá stavba -

Kanalizace

Svislá kanalizace

Svislá kanalizace (vnitřní odpady) je z šedivého plastu, nejběžnější je tzv. HT systém. Patří sem také umyvadlové sifony, napojení toalet atd.

Ležatá kanalizace

Ležatá kanalizace je z oranžového plastu, tzv. KG. Odvádějí splašky z vnitřních odpadů a také dešťovou vodu z pozemku do čističky nebo veřejné kanalizace (u starších domů do žump nebo septiků).

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination