Hrubá stavba -

Stropy

Keramické stropy

Keramický (cihelný) strop - jde o přírodní, zdravotně nezávadný materiál, který je schopen akumulace tepla. Vhodné pro všechny typy staveb.

Betonové stropy

Betonový strop je z ocelí vyztuženého betonu nebo železobetonových prvků.

Pórobetonové stropy

Pórobetonový strop se obvykle skládá z nosníků a vložek (stejný systém jako MIAKO u cihelných stropů).

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination