Střecha -

Krov

Střešní latě

Střešní latě se používají jako nosná konstrukce střešní krytiny, jako kontralatě pro zajištění vzduchové mezery mezi krovem (izolací) a krytinou nebo pro zvýšení světlosti krokví (aby se mezi ně vešla větší vrstva izolantu). Jedná se o dřevěné hranolky tradičně v rozměrech 3x4, 3x5 nebo 4x6cm a délkách 3, 4 nebo 5m. Mohou být impregnované – napuštěné látkami, které latě chrání před plísní a hmyzem. Zpravidla se provádím máčením celého balíku v impregnačním roztoku, latě pak získají hnědou, zelenou nebo červenou barvu, ale může být i bezbarvá.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination