Střecha -

Okapní systém

Žlaby

Okapové žlaby jsou obvykle půlkulaté protáhlé části instalované horizontálně pod hranou střechy. Důležité je zvolit správnou velikost dle plochy střechy a sklon, aby byla odváděna všechna voda ke svodům a okap nepřetékal. Lze vybírat různé barvy, tvary i materiály. Spojují se pomocí spojek nebo letováním.

Svody

Okapové svody jsou trubkovité díly instalované svisle a odvádějící vodu z okapů např. do kanalizace. Důležitý je opět správný průměr, aby pojal všechnu vodu z okapů. Lze vybírat různé barvy, tvary i materiály. Spojují se pomocí spojek nebo nasouváním do sebe.

Kolena

Kolena okapových svodů jsou zahnuté trubkovité díly sloužící k napojení svodů požadovaným směrem, lze vybírat z různých úhlů.

Kotlíky

Okapové kotlíky jsou díly obvykle trychtýřovitého tvaru propojující žlaby a svody, umísťují se do nejnižšího místa žlabu.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination