Střecha -

Střešní fólie

Parotěsné

Parotěsné střešní fólie se pokládají mezi interiér a tepelnou izolaci (zamezuje pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště).

Difuzní

Difuzní střešní fólie se pokládá mezi tepelnou izolaci a střešní krytinu (umožňuje prostup vlhkosti z interiéru nebo izolace do provětrávané mezery pod střešní krytinou a chrání tepelnou izolaci nebo interiér před vlhkostí, která pronikne pod krytinu střechy ve formě prachového sněhu, deště hnaného větrem nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti).

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination