Střecha -

Střešní krytiny

Plochá střecha

Krytiny pro ploché střechy (0-5 stupňů) – u těchto střech jsou velmi vysoké nároky na ochranu před tlakovou vodou, zejména pak v detailech (rohy, prostupy pro odvětrání, antény nebo komíny,…).

Šikmá střecha

Krytiny pro šikmé střechy – vhodnost jednotlivých materiálů se liší dle sklonu střechy a také povětrnostním vlivům v místě stavby.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination