Vnitřní stavba -

Potěry

Suchý potěr

Suchý potěr je dodáván v pytlích nebo volně ložený, voda se přidává až při zpracování. Pevnost je závislá na dokonalém zhutnění materiálu v celém řezu. Výhodou je především nižší cena. Jde ale o pracný způsob a po dokončení je obvykle nutné zarovnání stěrkou, nejlépe samonivelační.

Samonivelační potěr

Samonivelační potěry jsou podlahové vrstvy sloužící jako podklad pod finální podlahovou vrstvu (dlažba, PVC, koberec, plovoucí podlahy, parkety apod.), pod speciální povrchové nátěry nebo stěrky (epoxidové stěrky apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva. Vyznačují se dokonale homogenní strukturou, díky které je při dodržení požadované tekutosti potěr schopen beze spár a vzduchových bublin vyplnit požadovaný prostor (dokonalé obtečení instalačních rozvodů, trubek podlahového vytápění apod.), což umožňuje redukci tloušťky potěru o cca 25% oproti klasickým potěrům a dokonalý přenos tepla celým povrchem topného kabelu nebo topné trubky, stejnou pevností v celém profilu potěru - na rozdíl od klasických hutněných potěrů, kde pevnost je závislá na dokonalém zhutnění materiálu v celém řezu, minimálním přetvářením vylitého potěru a vysokou pevností a pružností, která snižuje nutnost používání vyztužovacích prvků (kari sítě apod.). Výrobce garantuje vlastnosti materiálu. Mohou být dodávány volně ložené nebo v pytlích.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination