Vnitřní stavba -

Sádrokarton

Konstrukční profily

Konstrukční profily jsou ocelové profily sloužící k tvorbě konstrukce, na kterou se poté namontují sádrokartonové desky. Jednotlivé profily mezi sebou a se stávající konstrukcí (stěna, krov, podlaha,…) spojují pomocí doplňků.

Sádrokartonové desky

Sádrokartonové desky jsou vyrobené ze sádry a vysokopevnostního kartonu. Jádro je vyplněno sádrou a vnější část je opláštěna speciálním papírovým kartonem dle druhu SDK. Vyrábějí se v základních šířkách 1200 a 1250mm dle výrobce. Základní tloušťky jsou 6; 9,5; 10; 12,5; 15; 18; 20; 25 mm, přičemž desky tloušťky 6; 9,5 a 10 se nepovažují za samonosné. Od tloušťky 18mm se používají především v protipožárních konstrukcích nebo konstrukcích se zvýšenou únosností (pro zavěšení těžších předmětů).

Izolanty

Jako izolant do sádrokartonových kontrukcí se používá pouze minerální vata (skelná nebo kamenná). Ta (na rozdíl od EPS) dokáže dokonale vyplnit prostor i kolem rozvodů uvnitř příček, má dobré akustické vlastnosti a je nehořlavá. Nenapadají ji plísně a houby, odpuzuje vodu a je paropropustná.

Doplňky

Doplňky jsou nedělitelnou součástí SDK konstrukcí. Zajišťují spojení jednotlivých částí navzájem nebo s původním podkladem nebo srovnání pohledové strany konstrukce.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination