Vnitřní stavba -

Vnitřní omítky

Příprava podkladu

Příprava podkladu - zdivo z cihel, tvárnic, kamene nebo betonu, apod. musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlé. V případě použití na hladké plochy je třeba nejprve nanést adhezní vrstvu (spojovací můstek).

Finální úprava

Finální úprava se obvykle provádí štukem neboli štukovou omítkou, což je směs jemného písku a vápna. Nanáší se natažením v co nejmenší vrstvě a srovnává se filcovým nebo molitanovým hladítkem. U hlazených omítek se provádí hlazení pomocí měkkých ocelových hladítek.

Speciální omítky

Speciální omítkové směsi obsahují další složky, které upravují jejich vlastnosti pro nejrůznější účely.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination