zastiňovací doplňky a sítě

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination