Dar ze srdce

Dar ze srdce+příběhy_web (4).jpg

Máme vybráno

Všech 14 našich poboček se letos zapojilo do výzvy Dar ze srdce. Sešlo se celkem 11 příběhů, které letos podpoříme. Po přečtení příběhů možná zjistíte, že se jedná i o někoho z vašeho blízkého okolí. Je jen na vás, kolik se sejde finančních prostředků celkem. Tradix se letos rozhodl věnovat částku 202 300 Kč.

Na prodejně každé pobočky bude zveřejněn příběh podporované osoby. Naši prodejci všem rádi vysvětlí princip této sbírky. Na pultech prodejen naleznete pokladničky, do kterých bude moci přispět každý jakoukoliv částkou. K příběhu při odchodu nalepte samolepku se srdíčkem, kterou od nás obdržíte za váš finanční příspěvek.

Platbu bude možné provést i na účet Nadačního fondu Řemeslo pomáhá č.ú. 286971020/0300
K platbě můžete použít i QR kód, který naleznete v níže přiloženém souboru

 

Smysl Daru ze srdce

Blíží se Advent a my jej chceme využít znovu pro dobrou věc. Máme kolem sebe lidi, kteří si sami nedokáží pomoci. Již v minulých letech jsme podpořili mnohé z nich a poskytli jim v celku nemalý peněžní dar na nákup kompenzačních pomůcek, zdravotní rehabilitace či nákup drahých léků. V loňském roce jsme rozdali 205 000 Kč, které věnoval TRADIX 10 navrženým, což byly převážně děti, které se bez finanční pomoci nemohou kvalitně léčit. 

Stalo se již tradicí, že naši zaměstnanci posílají podněty, komu pomoci, a to nám dává největší smysl. Rozhodli jsme se tedy vytvořit nový koncept ve formě finanční sbírky na všech pobočkách za přispění Tradixu v celkové výši 203 200 Kč. Tuto částku rozdělíme rovným dílem na všechny pobočky formou startovacího šeku ve výši 14 500 Kč.

Letos chceme zapojit všechny pobočky, tzn. bude 14 podpořených osob, a to přímo ze všech regionů, kde působíme.

Podmínkou je, že se jedná o osobu, která je zdravotně, či sociálně znevýhodněná a  sama si nedokáže pomoci.

Příběhy ze všech poboček zveřejníme 1.12.2023.

Sbírka bude ukončena 22.12.2023, kdy oznámíme vybrané částky na jednotlivých pobočkách. Vedoucí poboček poté předají šek podpořené rodině.

Děkujeme všem za to, že se zapojíte, či budete tuto sbírkovou akci sdílet.

Přílohy

  • Dar ze srdce+příběhy_web (4) JPG
  • QR kód pro online platbu PNG