Nadační fond Řemeslo pomáhá

remeslo.webp

Nadační fond Řemeslo pomáhá propojuje firmy a podnikatele v oboru stavebnictví se školskými institucemi, jejichž nabídka vzdělávání je zacílena právě tímto směrem, a to v regionech, kde působí. Vytváří tak podmínky, díky nimž si studenti středních škol i žáci 1. i 2. stupně ZŠ osvojují a rozšiřují znalosti tradičních řemesel. Přirozeným způsobem tak nadační fond rozvíjí dětskou touhu po poznání, posiluje mezigenerační vztahy a přináší osvětu v oblasti stavebních řemesel.

K hlavním cílům nadačního fondu patří vychovat novou generaci řemeslníků a odborníků ve stavebnictví a příbuzných oborech. Touto cestou pomáháme nejen udržovat dědictví po předchozích generacích, ale také rozdáváme radost druhým a naději potřebným.

Nadační fond Řemeslo pomáhá se v roce 2018 rozhodli založit majitelé rodinné firmy TRADIX ze Starého Města u Uherského Hradiště. Správní radu fondu tvoří: předseda správní rady – Ing. Radek Křen, člen správní rady – Jiří Křen a Ing. Jiří Křen. Manažerkou nadačního fondu je Petra Benešová.

Dělá nám radost, když během PROJEKTOVÝCH DNŮ VE ŠKOLÁCH vidíme žáky jak kreativně pracují a vytvářejí něco nového, jejich budoucnost. Výsledkem jejich zručnosti jsou makety měst, obcí a hlavně nám dělá radost, jak spolu komunikují, spolupracují a jak dokáží hrdě prezentovat svou práci.

Také projekt MEZIGENERAČNÍ DÍLNY V DOMOVECH PRO SENIORY si našel své četné příznivce.  V současné době si ceníme obzvláště toho, když vidíme, jak mezi sebou dokáží všechny generace spolupracovat, komunikovat a užívat si společné chvíle při výrobě krásných praktických výrobků.  Výměna zkušeností, objasnění tradičních postupů či nejmodernějších inovací, společné tvoření – to vše navzájem obohacuje všechny strany a přispívá k poznání těch druhých.
SETKÁNÍ MISTRŮ TŘI GENERACÍ jehož výsledkem je společná práce party nadšenců, tedy studentů  oboru truhlář, a klientů domovů seniorů je prostá, konstrukčně jednoduchá polička. Pro nás je tento vyrobený kus nábytku něco mnohem víc. Je to symbol. Je to znamení úspěchu, že je možné udělat něco dobrého pro ty druhé a dát jim … třeba naději. Naději, že ti „mladí“ znamenají pro naši zemi, stabilní budoucnost.

A jak by taková budoucnost mohla vypadat právě z pohledu náctiletých?  O tom přesvědčujeme návštěvníky festivalu stavebních řemesel, techniky a technologií na akci s názvem STAVÍME BUDOUCNOST VE STARÉM MĚSTĚ. Tohoto festivalu stavebních řemesel se účastní rok od roku stále více těch nejznámějších výrobců staveních materiálů a jejich profesionálové, kteří s dětmi a jejich rodiči tráví čas u zajímavých úkolů, pracují se stavebním materiálem, učí je spoustu zajímavých a nových technologických postupů a děti si navíc mohou složit mistrovskou zkoušku. Ti odvážnější si zde mohou vyzkoušet stavění domu z opravdových cihel nebo se zúčastnit různých soutěží, třeba zatloukání hřebíku, stavění komínů, a mnoho dalších. To je asi ten největší kamínek z mozaiky námi podporovaných projektů.

Poslání nadačního fondu

●    Budovat dlouhodobé vztahy a posilovat stavební řemesla s cílem vychovat novou generaci řemeslníků a odborníků ve stavebnictví a příbuzných oborech.

●    Podporovat vzdělávací zařízení, které působí v oblasti stavebních a přidružených řemesel. Propojovat je s místními firmami, které svým podnikáním působí ve stavebnictví.

●    Podporovat vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti stavebnictví prostřednictvím školení a kurzů (aktivní osvěta na základních a středních školách, kde je třeba aktivovat pedagogické pracovníky).

●    Propojovat celý stavební cyklus od vývoje technologií, přes výrobu, obchod, projekční činnost, až po samotnou stavbu a k těmto tématům vytvořit celistvý soubor interaktivních přednášek a seminářů střední i vysoké školy. Vytvořit také hravou alternativu pro děti a žáky základních škol a jejich rodiče ( projektové dny pro žáky 1. i 2. stupně základních škol a zájmových spolků).

●    Propojovat vzdělávací zařízení s místními firmami, které se angažují v oblasti stavebnictví.

●    Pořádat akce, kde si návštěvník může naživo vyzkoušet stavební řemesla hravou a nenáročnou formou

Více o nadačním fondu na www.remeslopomaha.cz