Dotace

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013293

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Hradci Králové

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Hradci Králové, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti a instalaci fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013294

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Olomouci

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. v Olomouci, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti a instalaci fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013346

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, díky realizaci energetických opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku a díky realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií pro manipulaci v rámci provozu společnosti, instalaci fotovoltaického systému

bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku a k výměně otvorových výplní v rámci správní budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001049

Vybudování FVE o výkonu 49,95 kWp v areálu společnosti TRADIX UH,a.s. v Hradci Králové

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o výkonu 49,95 kWp bez akumulace energie na provozních objektech společnosti v areálu v Hradci Králové, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001051

Vybudování FVE o výkonu 49,95 kWp v areálu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o výkonu 49,95 kWp bez akumulace energie na provozním objektu společnosti v areálu ve Starém Městě, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.